ADSA Gratis Advertensie-Diens vir die Christelike gemeenskap

Skole|Schools

 

Opgedateer: 17 Mei 2022 ** Updated: May 17, 2022

    

    

Webwerfkaart vir Skole ** Site map for Schools

Kleur Color
Uitgawe 172 ** Issue 172

 
     
En dadelik was ek in die Gees,
en kyk, daar staan 'n troon in die hemel
en Een sit op die troon.
En Hy wat daarop sit, het in Sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius;
en rondom die troon was 'n reŽnboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag.
En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit,
bekleed met wit klere;
en hulle het goue krone
 op hulle hoofde gehad.

Openbaring 4:2And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven,
and One sat on the throne.
And He that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were four and twenty seats:
and upon the seats I saw four
and twenty elders sitting,
clothed in white raiment;
and they had on their heads crowns of gold.

Revelation 4:2

     

Skole ** Schools
Borgskappe vir Webwerwe by ARK 2022
Denim bags, Backpacks, Pencil cases
Bied u kuns-, musiek- of balletklasse of ander stokperdjieklasse aan vir kleuters of kinders? Laat dan gerus van u hoor
Privaatskool HoŽveldrif vir CVO
Kunstenaarslys *Artists list
Kinder-T-hempies
Hilarious Merry Makers
Oulike geskenkies
Bekering (Redding, Vergifnis, Geloof )
ARK Ontwerp (Illustrasies en webwerwe)
Pottebakkery, krale-ryg en -borduur, tekstiel-knoop en doop, macramť, weef en laslapwerk
Puppet Theatre Training
Kindervermaak en stokperdjies
Bybels vir Aflaai

Skole 2 ** Schools 2
Kinder-T-hempies
Fancy gifts
Grappige Pretmakers
Pottery, bead stringing and bead embroidery, tie-dying, macramť, weaving, quilting and batik
Bekering (Redding, Vergifnis, Geloof )
Download Bibles
Borgskappe vir Webwerwe by ARK 2022
Clowns, mime and much more
CVO Amajuba
Kaleidoskoop
Narre, mimiek en veel meer
Kindervermaak en stokperdjies


Skole|SchoolsSkole 2|Schools 2

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

     

Christenskap

ARK Webontwerp

ARK Web Design


swallowsoftware.arkpark.net
ADSA © 2022

ADSA Skole: Bybels vir Aflaai, engel / ADSA Schools Download Bibles, angel

 

Bible Text

Bybelteks

Bekering