ADSA Gratis Advertensie-Diens vir die Christelike gemeenskap

Skole|Schools

 

Opgedateer: 12 Oktober 2021 ** Updated: October 12, 2021

    

    

Webwerfkaart vir Skole ** Site map for Schools

Honde Dogs
Uitgawe 171 ** Issue 171

 
     
'n Psalm van Dawid.
Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, Sy heilige Naam!
Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van Sy weldade nie!
Wat al jou ongeregtigheid vergewe,
wat al jou krankhede genees,
wat jou lewe verlos
van die verderf,
wat jou kroon met
goedertierenheid en barmhartighede,
wat jou siel versadig met die goeie,
sodat jou jeug weer nuut word
soos dié van 'n arend.

Psalm 103:1-5A Psalm of David.
Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless His holy Name.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all His benefits:
Who forgiveth all thine iniquities;
Who healeth all thy diseases;
Who redeemeth thy life
from destruction;
Who crowneth thee with
lovingkindness and tender mercies;
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.

Psalm 103:1-5

     

Skole ** Schools
Vakante Pos by Amajuba vir CVO
Vakante Poste by CVO-skool
Borgskappe vir Webwerwe by ARK 2021
Denim bags, Backpacks, Pencil cases
Bied u kuns-, musiek- of balletklasse of ander stokperdjieklasse aan vir kleuters of kinders? Laat dan gerus van u hoor
CVO Amajuba
Kunstenaarslys *Artists list
Kinder-T-hempies
Hilarious Merry Makers
Oulike geskenkies
Bekering (Redding, Vergifnis, Geloof )
ARK Ontwerp (Illustrasies en webwerwe)
Pottebakkery, krale-ryg en -borduur, tekstiel-knoop en doop, macramé, weef en laslapwerk
Puppet Theatre Training
Kindervermaak en stokperdjies
Bybels vir Aflaai

Skole 2 ** Schools 2
Vakante Pos by Amajuba vir CVO
Vakante Poste by CVO-skool
Kinder-T-hempies
Fancy gifts
Grappige Pretmakers
Pottery, bead stringing and bead embroidery, tie-dying, macramé, weaving, quilting and batik
Bekering (Redding, Vergifnis, Geloof )
Download Bibles
Borgskappe vir Webwerwe by ARK 2021
Clowns, mime and much more
CVO Amajuba
Kaleidoskoop
Narre, mimiek en veel meer
Kindervermaak en stokperdjies


Skole|SchoolsSkole 2|Schools 2

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

     

Christenskap

ARK Webontwerp

ARK Web Design


swallowsoftware.arkpark.net
ADSA © 2021

ADSA Skole: Bybels vir Aflaai, engel / ADSA Schools Download Bibles, angel

 

Bible Text

Bybelteks

Bekering